Městská knihovna Holýšov
Naposledy aktualizováno: 4.10.2018

Městská knihovna Holýšov sídlí v Americké ulici č.p. 516,
v budově MKS Holýšov.


                              Výpůjční doba MěK Holýšov:

                        Pondělí     9,00 - 12,00        13,00 - 17,00
                        Úterý             zavřeno pro veřejnost
                        Středa       9,00 - 12,00        13,00 - 17,00
                        Čtvrtek                               12,00 - 16,00
                        Pátek        8,00 - 12,00          Fond knihovny činí 16 444 titulů (k 31.12.2017)
         Počet registrovaných čtenářů za rok 2017 - 288 
     

Počet výpůjček za rok 2017: 15 501 (12 355 knih, 3 146 periodik)
         Pro žáky ZŠ a MŠ bylo v roce 2017 uspořádáno 26 besed. 


 

Výpůjční doba knih je 30 dní.
Výpůjční doba časopisů je 14 dní.


Čtenářem knihovny se může stát každý po předložení průkazu totožnosti, u dětí do 15 let podepíše přihlášku jejich rodič či zákonný zástupce.

Roční registrační polatek: 100,-Kč /dospělí/, 
50,-Kč  /děti a studenti do 25 let/. 

 

 Knihovní řád 2018